Školku začal navštěvovat Honzík ve dvou letech a Lenka dokonce už v roce a půl. U obou jsme

Školku začal navštěvovat Honzík ve dvou letech a Lenka dokonce už v roce a půl. U obou jsme od začátku nastavovali docházku individuálně a postupně, takže děti i my rodiče jsme měli dostatek prostoru si navyknout a přizpůsobit denní rytmus. I díky tomu se mně jako matce podařilo udržet zajímavou pracovní pozici a zároveň trávím maximum času i s dětma, protože díky tomu všemu není nutné, aby byly ve školce „10×5“.

Vedení i učitelský sbor ve školce pracuje se zápalem, nehledí na nějakou „pracovní dobu“ a dělá pro děti první poslední. Díky pestrému složení a citlivému výběru učitelů jsou tak ve školce zastoupeny praxe, zkušenost, cit pro výchovu, ale i nadšení a energie stále hledat a zkoušet nové možnosti.

Školka nabízí široké možnosti rozvoje dětí, mnohé z toho je „samozřejmou“ součástí běžného týdenního programu – pohybové rozcvičky, rozvoj grafomotoriky, angličtina, exkurze (muzeum, skanzen, vánoční/velikonoční trhy…), výlety, sportovní akce (letos se např. účastnili charitativního běhu pro Teribear), divadlo, spolupráce s domovem důchodců a kvantum dalších aktivit. Snad každý druhý týden je nějaká akce a školka tak rozhodně není rutinou. Dění ve školce je často i pro rodiče inspirací „co ještě se s dětma dá“.

Nemůžu nezmínit také akce jako školka v přírodě, plavecký nebo lyžařský výcvik, kde díky známým lidem kolem sebe nebyl žádný problém s odloučením od rodičů a ve sportovních dovednostech děti udělaly výrazný posun.

Školka navíc pravidelně informuje o svém dění na webu i facebooku, kde se tak můžeme těšit z pravidelných fotek našich dětí.

A ještě jako poslední benefit bych zmínila také letní provoz a příměstský tábor, co nám, rodičům bez hlídání, výrazně usnadňuje život.

Jsme moc rádi, že nám bylo umožněno dopřát dětem tuhle zkušenost a kolektivu školky přejeme hodně sil do dalších let.

Děkujeme!

 

 

vaclavtichy@hotmail.com