Aktuality

13 června, 2024

Ve dnech 6.-7. 6. 2024 se v Jihlavě konal již sedmý ročník Fóra rodinné politiky. Letošním tématem byly dětské skupiny a spolupráce resortů MŠMT a MPSV. Dále byla diskutována témata spojená se sociálními nerovnostmi, předčasnými odchody ze vzdělávání a flexibilitou rodinného a pracovního života. Ve třech programových blocích proběhlo 21 diskuzních panelů. Akce byla doprovázena i mnohými workshopy

7 června, 2024

Ve čtvrtek 5.6. 2023 proběhl již 11. ročník Sportovních her Firemních školek. Místem konání bylo sportoviště Sport park Squashpoint na Praze 4. Pro děti byly připravena různá stanoviště s tématem Pohádkové sportování – koulení Otesánka, běh s perníčkem, závod se střevíčkem, házení a mnohé další aktivity. V areálu byl připraven skákací hrad pro zpestření volných chvil. Děti mohly

17 května, 2024

V rámci Programu celoměstské podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2024 byl společnosti Firemní školky – Mateřská škola, s.r.o. poskytnut grant na projekt Učíme se celý život. Číslo smlouvy DOT/61/05/01665/2024. Cílem projektu je využít různých forem a metod dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a managementu pro školy. Zaměřit se v rámci vzdělávacích aktivit na zajištění individuálních

14 května, 2024

V rámci Programu celoměstské podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2024 získala naše MŠ Atomík grant na projekt Svět v kostce. Číslo smlouvy DOT/61/05/016676/2024. Cílem projektu Svět v kostce je využít nové formy a metody výuky pro děti. Zaměřit se v rámci aktivit na rozvoj finanční gramotnosti, wellbeingu a kritického myšlení. Zajištění součinnosti MŠ Atomík

2 května, 2024

Na jaře jsme se již druhým rokem zúčastnili projektu ZOO Praha Staň se strážcem pralesa. Díky rodičům a našim partnerům se nám podařilo vybrat 250 vysloužilých mobilních zařízení. Výtěžek z jejich zpracování byl předán na sbírkové konto Zoo Praha Pomáháme jim přežít. Jako výhru jsme získali vstupné za 1Kč.  Všem zúčastněným moc děkujeme a těšíme se

25 dubna, 2024

MŠ Včelka se zúčastnila zážitkového dne skrze MAP Dobříš na téma Zážitková pedagogika – Probouzení lesa. S lesním pedagogem Romanem se děti o lese dozvěděly nové informace, zkusily si najít kůrovce, osahat pryskyřici, kůry, kmeny. Také si opekly si buřty a jablka a zahrály různé hry. Pobyt na čerstvém vzduchu s novými prožitky jsme si společně

11 dubna, 2024

Společnost Firemní školky, s.r.o. nabízí již patnáctým rokem profesionální realizaci a vedení předškolních zařízení pro děti ve věku 1-7 let. Zvyšte společenskou odpovědnost firmy a vybudujte společně s námi firemní školku či dětskou skupinu s kvalitním vzdělávacím programem. V novém čísle časopisu Brands&Stories se dozvíte více informací o tom, co děláme. Zde můžete shlédnout i příspěvek na Instagramu Brands&Stories.

9 dubna, 2024

V rámci zapojení našich školek do projektu Celé Česko čte dětem vznikly v několika našich provozovnách Knihobudky na rozvoj nejen předčtenářské gramotnosti, ale i na podporu spolupráce rodiny a školy. Knihobudky slouží k volnému půjčování či výměně pohádkových, ale i naučných knih. Dále k nám pravidelně dochází čtecí babičky, které tráví s dětmi příjemné chvíle nad četbou různých příběhů. Uvědomujeme si,

29 března, 2024

Během prvních jarních dnů na naše děti čekala edice interaktivních plyšových hraček od našeho partnera Království hraček Bambule. Děti se s nimi mohly seznámit, vyzkoušet a nasdílet své dojmy. Ospalá koala, zvířátka pro hru s barvami a kočičky s kouzelným srdíčkem měly velký úspěch a my se těšíme na další testování!

25 března, 2024

Dne 18.3. 2024 pořádalo MŠMT odborný panel na téma Předškolní vzdělávání v datech. V rámci akce byla prezentována data z domácích a zahraničních studií, předpokládaný demografický vývoj počtu dětí ve věku dvou až šesti let či změny v oblasti sběru dat a školské matriky. Mimo to byla diskutována i klíčová témata týkající se aktualizace obsahu vzdělávání, odkladů povinné