Aktuality

Červen 18, 2019

Stáž ve Švédské školce probíhala v rámci programu OP PPR Inkluze a multikulturní vzdělávání 6.-10.5.2019. Úvodem bych chtěla říct, že školka byla jiná nejen zemí, v které se nachází. Montessoriförskolan Beata je, jak se dá poznat z názvu, Montessori. V Čechách je několik Montessori školek a celkový koncept je jiný než v klasické státní či soukromé školce. Ve školce

Srpen 21, 2018

konkrétně děti z dětských domovu, účastí na charitativním běhu „Teribear“. Trasu 1,8 km je možné i projít, pro zdatnější je možné běžet několikrát. Do akce bychom rádi zapojili nejen naše zaměstnance, ale i děti z našich školek, jejich rodiče, sourozenci či přátele.  Rádi bychom překonali loňské naběhané kilometry. Heslo k přihlášení se do teamu „Firemní školky“ je D3S7UK.

Červenec 31, 2018

V červnu navštívila Mateřskou školu Akademie věd ČR skupina organizovaná Korea Workers’ Compensation & welfare Service. Kromě zástupců organizace byly ve skupině i paní učitelky ze státních školek. Výměna zkušeností v oblasti předškolních zařízení byla přínosná. Návštěva proběhla ve velice milém duchu a stala se součástí Multikulturního projektu v této MŠ.

Duben 3, 2018

6. června nás čeká další ročník Olympiády Firemních školek, kde se sejdou děti ze všech našich zařízení. Novinkou bude štafeta paní učitelek. Všichni se moc těšíme. Děkujeme Všem partnerům za podporu.