chtěli bychom vyjádřit upřímnou pochvalu za výbornou práci v naší mateřské školce

Vážená paní ředitelko,

chtěli bychom vyjádřit upřímnou pochvalu za výbornou práci v naší mateřské školce. Radi bychom Vám a vašemu týmu tou cestou poděkovali za profesionální a zároveň vstřicný přístup.

Máte ve školce nejen kvalifikované ale velmi šikovné učitelky, které zvládají péči o naše miláčky na vysoké úrovni.

Poděkování patří Vám za zkušenost, trpělivost, obětavost, toleranci a hlavně za to, jakým způsobem zvládáte tu nesnadnou práci s malými dětmi. Díky Vám všem naše děti začinají čím dál, tím častěji vyslovovat česká slova.

Manžel a já velmi ceníme to, že jste nás celý rok pomohla pozitivně vnímat dění kolem naších dětí a vedla naše děti ke zvládnutí mnoha počatečních překážek.

Věříme, že nejsme jediní, kdo má stejný názor a je spokojený s vaším přístupem k té náročné práci.

Ještě jednou děkujeme,

vaclavtichy@hotmail.com