Zúčastnili jsme se vzdělávací konference v Athénách

Naše Pigy školka se zúčastnila multikulturního projektu LISTEN realizovaného v rámci programu Erasmus+, do kterého je zapojeno 6 partnerů ze 4 evropských zemí. Jeho zaměřením je posílení začlenění znevýhodněných solidárních přístupů v systémech vzdělávání a péče v raném dětství. K tomuto projektu byl ve školce dne 18. 4. uspořádán s dětmi a rodiči workshop na téma Moje země – Kolem světa za jeden den. Začátkem května se výkonná ředitelka společnosti Firemní školky, s.r.o. Jolana Jakoubková zúčastnila vzdělávací konference v Athénách pořádané v rámci tohoto projektu. Na ní prezentovala úspěšnou akci v Mostě, která byla pilotní událostí v rámci tohoto projektu, z čehož obdržela i certifikát. Na programu bylo sdílení dobré praxe napříč evropským kontextem a evaluace projektu. Jsme rádi, že jsme mohli být součástí!

Tereza Adámková