Získali jsme grant na další vzdělávání

V rámci Programu celoměstské podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2024 byl společnosti Firemní školky – Mateřská škola, s.r.o. poskytnut grant na projekt Učíme se celý život. Číslo smlouvy DOT/61/05/01665/2024. Cílem projektu je využít různých forem a metod dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a managementu pro školy. Zaměřit se v rámci vzdělávacích aktivit na zajištění individuálních vzdělávacích potřeb, podporu wellbeingu a rozvoj v oblasti online světa ve výuce. V rámci tohoto grantu budou naši zaměstnanci proškoleni v tématech adaptace dětí s odlišným mateřským jazykem, měkkých dovedností a pedagogických inovativních metod.

Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.

Tereza Adámková