Grant na projekt „Svět v kostce“

V rámci Programu celoměstské podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2024 získala naše MŠ Atomík grant na projekt Svět v kostce. Číslo smlouvy DOT/61/05/016676/2024. Cílem projektu Svět v kostce je využít nové formy a metody výuky pro děti. Zaměřit se v rámci aktivit na rozvoj finanční gramotnosti, wellbeingu a kritického myšlení. Zajištění součinnosti MŠ Atomík a přenosu zkušeností v rámci sítě společnosti Firemní školky, s.r.o. a dalších mateřských škol v Praze.

V rámci grantu budou děti absolvovat zážitkové exkurze do Toulcova dvora, Čističky odpadních vod a do Skanzenu Ostrá. Na podzim budeme také absolvovat kyberpreventivní program na téma pohádky O nezbedných kůzlátkách.

Věříme, že nové poznatky uplatníme v dalších aktivitách.

Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.

Tereza Adámková