Wellbeing ve školách

Naše síť mateřských škol a dětských skupin se účastní týdne Wellbeingu ve školách, který se koná v termínu od 13. – 20.2.. Hlavní koncept týdne je tvořen společností  Partnerstvím pro vzdělávání 2030+. Akce je doprovázená různými workshopy, webináři na vybraná témata, kterých se zúčastníme. Dále k tématu duševního zdraví a psychické pohody dětí byly vytvořeny materiály, jež zužitkujeme ve vzdělávání našich dětí

Tereza Adámková