Sportovní hry Firemních školek

Tak jako každý rok připravujeme se na Sportovní hry Firemní školek, na které se všichni těšíme. Věříme, že epidemiologická situace bude dobrá a že se nám podaří zrealizovat Sportovní hry zrealizovat stejně jako v loňském roce.  

vaclavtichy@hotmail.com