Senioři staví s dětmi Lego, projekt Ninin sen

Do mezigeneračního projektu „Senioři staví s dětmi“ z Lego kostek se zapojuje MŠ Atomik, MŠ Pampeliška, DS Primáček a DS Magnetka. Projekt se zaměřuje na rozvoj mezigeneračního propojení seniorů a předškolních dětí při společné hře.

Tereza Adámková