Projekt Malí vědci – MŠ Atomík

V rámci Programu celoměstské podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2022 byl MŠ Atomík poskytnut grant na projekt Malí vědci 2022. Číslo projektu 1074, č. smlouvy DOT/61/05/013942/2022. Cílem projektu Malí vědci je rozvoj spolupráce MŠ Atomík s výzkumnými ústavy Akademie věd ČR a přenos zkušeností do mateřských škol v rámci sítě Firemních školek a dalších pražských mateřských škol. Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.

Cílem projektu bylo podpořit u dětí vnímání různých vědeckých směrů srozumitelnou formou přizpůsobenou jejich věku. Celý projekt si děti moc užily a odnesly si mnoho zajímavých informací.

  • Začínali jsme pozorováním motýlí zahrádky od vývoje housenky k vypouštění motýlů.
  • Dalším zážitkem byla exkurze ve Včelíně Ořech, kde děti zblízka pozorovaly život a práci včel.
  • Další části projektu bylo možné uskutečnit díky spolupráci s Ústavy Akademie věd ČR a spolupráci s rodiči dětí MŠ Atomík. Konkrétně exkurzi a workshop v Ústavech experimentální botaniky, na kterém děti získaly povědomí světě rostlin a péči o ně.
  • Posledním bodem projektu byl workshop v laser centru Hilase v Dolních Břežanech.

Tereza Adámková