Mateřská škola Pobřežní se umístila na 2.místě v projektu „Pohádky pro radost“.

Mateřská škola Pobřežní se umístila na 2.místě v projektu „Pohádky pro radost“.

Děti namalovaly pro seniory v době zákazu návštěv obrázky oblíbených pohádek. Soutěž pořádá Mezi-námi, o.p.s. Gratulujeme !

vaclavtichy@hotmail.com