Konference Dětské skupiny jako příležitost pro všechny

Ve čtvrtek 5.10. proběhla v Poslanecké sněmovně ČR konference na téma Dětské skupiny – příležitost pro všechny, které jsme se zúčastnili. Pořadatelem byla Asociace provozovatelů dětských skupin a celá akce proběhla pod záštitou 1. místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Věry Kovářové. Na programu byl nejen vývoj dětských skupin napříč legislativou, statistické informace ohledně kapacit dětských skupin, počtu dětí do 3 let, ale také o možnostech financování a plánovaných výzvách. Akce byla také inspirativní v rámci tipů pro slaďování pracovního a osobního života. Mezi vystupujícími byly rovněž stakeholdeři ze sociální oblasti, kteří zmínili důležitý aspekt propojení komunity a dětské skupiny v dané lokalitě a zdůraznili roli obce v případě budování nových dětských skupin.

Tereza Adámková