Absolvovali jsme školení na zvládání stresu

V naší síti Firemních školek si zaměstnanci prohlubují nejen odborné znalosti skrze různá školení, ale zaměřujeme se i na rozvoj měkkých dovedností. Vzhledem k náročnosti pedagogické práce jsme nyní absolvovali školení na téma Zvládání stresu v pedagogické praxi vedené psycholožkou s letitými zkušenostmi.

Obsahem semináře byla komunikace s rodiči, práce v ženském kolektivu a také techniky zvládání přemíry stresu obecně. Vyzkoušeli jsme si praktické techniky, jak v konkrétních situacích postupovat, nasdíleli jsme si zkušenosti a zkonzultovali s lektorkou témata, která konkrétně na denní bázi řešíme.

Celkově jsme si seminář velmi užili a odnesli si praktické informace, které nám v každodenní práci s dětmi, rodiči a kolegyněmi pomohou.

Tereza Adámková