MŠ Atomík

30 června, 2022

Naše dcera Hanička navštěvovala MŠ Atomík po dobu 3 let, včetně předškolního roku. Přátelská a pohodová atmosféra MŠ a spíše menší kolektiv dětí Haničce maximálně vyhovoval. Paní učitelky byly vlídné a dětem se věnovaly.

V čele s paní ředitelkou pro děti neúnavně vymýšlely různorodé aktivity, ať už se jednalo o rukodělnou výrobu, pohybové aktivity, výuku angličtiny nebo hudební kroužek. Samostatnou kapitolou pak byly akce mimo MŠ, namátkou např. výlety do přírody, návštěvy domova pro seniory, různé exkurze nebo účast na divadelních představeních. Jednoduše řečeno, děti se ve školce opravdu nenudily.

Vysoká kvalita péče o děti a nadstandardní úroveň komunikace MŠ s rodiči tak představují základní charakteristiky MŠ Atomík. Děkujeme!

Tereza Adámková