Nabízíme

  • Celoroční vzdělávací plán včetně předškolní výchovy
  • Výuka angličtiny
  • Společné aktivity v rámci sítě školek
  • Zapojení do projektů Mezi námi, Celé Česko čte dětem
  • Dodržování legislativních podmínek platných pro daný typ zařízení
  • Zajištění odborného personálu včetně jeho dalšího vzdělávání
  • provoz dle standardů EU
  • Komunikace se zřizovatelem zařízení