Blog Archives

Během května jsme se stali partnery Království hraček Bambule. Vzájemná spolupráce bude mimo jiné zahrnovat i testování oblíbenosti hraček v našich školkách. Těšíme se na společné akce.

5 června, 2023

Ve čtvrtek 8.6. 2023 proběhnou jako každý rok Sportovní hry Firemních školek. Místem konání bude Sport park Squashpoint na Praze 4. Pro děti budou připravena různá stanoviště s tématem Vítejte v ZOO – hledání peněz, pavilon s opicemi, krmení zvířat, skládání hada, stavba zdi a mnohé další. V areálu bude také připraven skákací hrad pro zpestření chvil. Rekordně je

31 května, 2023

Během května započala spolupráce MŠ Včelka s organizací Celé Česko čte dětem, jehož cílem je podpora čtenářské gramotnosti dětí a mládeže. Dětem do školky chodí v rámci projektu předčítat žáci 1. stupně ZŠ v Nové Vsi pod Pleší. Prvním čteným titulem byla Pipi Dlouhá punčocha. Šlo o velmi příjemnou a podnětnou aktivitu, která se bude opakovat pravidelně napříč

29 května, 2023

Naše Pigy školka se zúčastnila multikulturního projektu LISTEN realizovaného v rámci programu Erasmus+, do kterého je zapojeno 6 partnerů ze 4 evropských zemí. Jeho zaměřením je posílení začlenění znevýhodněných solidárních přístupů v systémech vzdělávání a péče v raném dětství. K tomuto projektu byl ve školce dne 18. 4. uspořádán s dětmi a rodiči workshop na téma Moje země – Kolem

22 května, 2023

Naše firemní školky se zapojily do projektu ZOO Praha Staň se strážcem pralesa. Během jarních měsíců probíhal sběr vysloužilých mobilních zařízení. Zúčastnili se zaměstnanci, rodiče dětí a spřátelené firmy, jako například ČEZ, Magna Exteriors a Akademie Věd ČR. Celkem bylo vybráno 240 zařízení.  Výtěžek ze zpracování mobilních zařízení bude předán na sbírkové konto Zoo Praha

16 května, 2023

Během jarních dní naše školky navštívila zkušená dentální hygienistka z firmy Profimed, aby dětem ukázala, jak a kdy správně pečovat o chrup. Na pomoc jí vždy byla plyšová pomocnice Berta, které děti čistily zuby a poté přešly i na zuby své. Poslechly si pohádku o Honzíkovi a Elišce, kteří jedli moc sladkostí. Po programu pro děti

10 května, 2023

Naše Pigy školka se zapojila do multikulturního projektu LISTEN realizovaného v rámci programu Erasmus+. V úterý 18. 4. byl v prostorách školky pořádán multikulturní workshop na téma Moje země – Kolem světa za jeden den. Někteří rodiče připravili ochutnávku různých mezinárodních jídel. Dále byla pro účastníky nachystaná stanoviště s didaktickými a výtvarnými aktivitami. Všichni si setkání moc užili a další den

20 dubna, 2023

Vzhledem k tomu, se naše mateřské školy Atomík, Pampeliška, Pobřežní a Včelka snaží o všestranný rozvoj dětí a reflektují ve své vzdělávací filozofii přítomnost digitální kompetence, která je obsažena v očekávaných výstupech Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání vydaného MŠMT, zapojili jsme se do projektu digitalizace. V rámci čerpání finančních prostředků z Národního plánu obnovy, komponenty 3.1

13 března, 2023

Firemní školky (rodiče i zaměstnanci) se zapojí do sběru vysloužilých mobilních zařízení Soutěž pořádá Zoologická zahrada hl. m. Prahy v termínu od 1.9. 2022 do 31. 5. 2023. Výtěžek ze zpracování mobilních zařízení bude předán na sbírkové konto Zoo Praha Pomáháme jim přežít. Jaké jsou ceny? Za účast v soutěží získá každá školka samolepku „Pomáhám ohroženým gorilám“.

14 února, 2023

Co je to Canisterapie? Je to druh terapie, při které se využívá kontaktu se psem pro zlepšení psychického i fyzického stavu člověka. Canisterapeutický tým, který navštívil naši školku tvořil psovod a pes Ruf. Canisterapie se uplatňuje u široké věkové kategorie (děti, dospělí, senioři i osoby s postižením). Terapie se psem může aktivovat myšlení, paměť, komunikaci,

9 února, 2023