Alena Buršíková

Pečující osoba na třídě Sluníčka

Vzdělání:
  • Střední škola umělecko-řemeslná a oděvní v Liberci
  • Technická univerzita v Liberci – předškolní a mimoškolní pedagogika
Zájmy:
  • návrhářství, gastronomie, pracovní a tvořivé činnosti

Tereza Adámková